Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:49:24 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
18/04/2023 7:38:40 SA
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ một cửa các cấp trên địa bàn thành phố

Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân về cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; sáng ngày 15/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ một cửa các cấp trên địa bàn thành phố tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi tập huấn, Công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung giới thiệu một số nội dung như: Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các tiện ích của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cách thức tra cứu, tìm hiểu thông tin thủ tục hành chính khi có nhu cầu; Dịch vụ công chứng thực điện tử hồ sơ, giấy tờ cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Đăng ký tài khoản cá nhân.

 Ngoài ra, Công chức tập huấn còn tập trung giới thiệu các văn bản về việc giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh nhân dân 9 số và không xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định. Theo đó đã thông tin cho cán bộ dự tập huấn biết các văn bản của Trung ương quy định như: Chi thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; Công văn số 874/TCTTKĐA ngày 20/02/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy…; bên cạnh đó, thành phố cũng đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện như: Công văn số 289/UBND-KSTT ngày 02/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; Công văn số 1010/UBND-KSTT ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tại buổi tập huấn, Công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố còn giới thiệu một số cổng quan trọng cần biết để cán bộ tìm hiểu thông tin cũng như hướng dẫn người dân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính là: Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ (https://dichvucong.cantho.gov.vn), Cổng thông tin điện tử thành phố (https://www.cantho.gov.vn) và Cổng thông tin cải cách hành chính thành phố (https://cchccantho.gov.vn)./.

Tin: Thái Sơn


Các tin đã đưa
  Thẩm định kết quả thi đua công tác kiểm soát TTHC năm 2022  (14/02/2023)
  Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa  (09/02/2023)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022  (22/12/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022  (18/10/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022  (20/07/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022  (15/06/2022)
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)
  Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố  (24/05/2022)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2021  (11/11/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 9 năm 2021  (12/10/2021)
Kênh thông tin khác

 

 
 
Liên kết website Liên kết website