Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 10:57:26 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
14/02/2023 9:31:19 SA
Thẩm định kết quả thi đua công tác kiểm soát TTHC năm 2022

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp, thẩm định kết quả thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022”.

Các tiêu chuẩn thi đua gồm:

1. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn hàng năm (chiếm 50% tổng điểm);

2. Kết quả xếp loại đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố công bố trên cơ sở trích xuất dữ liệu từ phần mềm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước (chiếm 20% tổng điểm);

3. Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; kết quả được trích xuất từ phần mềm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước (chiếm 30% tổng điểm).

Tập thể và cá nhân được xét là tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, có thành tích tiêu biểu xuất sắc theo tiêu chuẩn trên với tổng mức điểm đạt được từ 90% trở lên.

Dữ liệu làm cơ sở để đánh giá các tiêu chuẩn thi đua của các đơn vị được lấy từ Hệ thống quản lý chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp - thành phố Cần Thơ và Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công thành phố.

Qua thẩm định, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn 09 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu có thành tích xứng đáng trong thi đua để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Hồ sơ được gửi về cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quy trình khen thưởng theo đúng quy định.

Tin: Phúc Mãi


Các tin đã đưa
  Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa  (09/02/2023)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022  (22/12/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022  (18/10/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022  (20/07/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022  (15/06/2022)
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)
  Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố  (24/05/2022)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2021  (11/11/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 9 năm 2021  (12/10/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 8 năm 2021  (15/09/2021)
Kênh thông tin khác

 

 
 
Liên kết website Liên kết website