Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:04:30 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
09/02/2023 9:30:04 SA
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 326/VPUB-KSTT ngày 02 tháng 02 năm 2023 gửi Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa bàn thành phố Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thay thế Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Thời gian gửi góp ý về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm trước ngày 13 tháng 02 năm 2023. Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Link dự thảo lấy ý kiến

https://drive.google.com/file/d/1HxZv2zRs8kztQ9lhljuGmrlsrMw88A0-/view?usp=sharing

Tin: Phúc Mãi


Các tin đã đưa
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022  (22/12/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022  (18/10/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022  (20/07/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022  (15/06/2022)
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)
  Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố  (24/05/2022)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2021  (11/11/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 9 năm 2021  (12/10/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 8 năm 2021  (15/09/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 7 năm 2021  (17/08/2021)
Kênh thông tin khác

 

 
 
Liên kết website Liên kết website