Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 08:57:50 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
20/04/2023 10:38:11 SA
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình

Ngày 14/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kết Luận số 13/KL-ĐKSTTHC của Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra kiến nghị, yêu cầu UBND quận Cái Răng:

- Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023.

- Phối hợp với với các cơ quan có liên quan (Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cập nhật nội dung thủ tục còn thiếu trên Bảng niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Đồng thời, bổ sung những quy định về mức phí/lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ; hạn chế những trường hợp trễ hạn do lỗi cập nhật, để không ảnh hưởng đến Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Theo Quyết định số 766/QĐ-TTg) Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo tại Công văn số 563/UBND-KSTT ngày 24 tháng 2 năm 2023). Nếu trễ do lỗi cập nhật cần cập nhật lại thì phải thực hiện không quá 03 ngày.

- Rà soát những thủ tục hành chính có quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa phù hợp, tham mưu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trình phê duyệt lại.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, số hóa hồ sơ đầu vào, ký số kết quả khai thác, sử dụng lại các kết quả ký số có giá trị như bản gốc.

- Rà soát lại biểu mẫu tờ đơn, tờ khai trong thành phần hồ sơ thủ tục có thể đơn giản hóa bằng cách tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bố trí đưa thủ tục hành chính ngành dọc ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các phường theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện Công văn số 1439/UBND-KSTT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp.

- Có báo cáo, đề xuất kiến nghị về những khó khăn vướng mắc đối với việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bỏ Sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có).

Trước đó, ngày 30/3/2023 Đoàn Kiểm tra công tác Kiểm soát TTHC của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kết hợp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố và Đoàn Kiểm tra ISO có buổi làm việc với UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, các lãnh đạo UBND phường trên địa bàn và lãnh đạo phòng chuyên môn

Đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa của UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình, ghi nhận một số tồn tại, hạn chế: Niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ; chưa cập nhật, công khai quy định về mức phí/lệ phí; Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính: có một số hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia; Chưa khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, một số hồ sơ còn sử dụng căn cước công dân và Sổ hộ khẩu; Việc thực hiện Phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công thành phố của quận và 7 phường chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu; Quy trình giải quyết thủ tục “Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên” chưa phù hợp, chưa quy định rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

Tại số UBND Phường Lê Bình: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp; Số hóa kết quả giải quyết TTHC (đầu ra) chưa đạt yêu cầu: chỉ số hóa những hồ sơ giải quyết trực tuyến.

 Tại UBND quận Cái Răng: Việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của quận chưa cập nhật vào hệ thống số hóa để thống kê;  Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận (số hóa đầu vào) quận chưa thực hiện; Số hóa kết quả giải quyết TTHC (số hóa đầu ra) chưa đầy đủ, chỉ thực hiện đối với những hồ sơ trực tuyến, chưa số hóa những kết quả thực hiện trực tiếp; Thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến thấp (theo Kế hoạch năm 2023 phải đạt 30%): quận phát sinh 06 hồ sơ, tỷ lệ 0,54% (theo số liệu Cổng DVCQG); Tình hình triển khai đưa thủ tục hành chính ngành dọc ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: chưa thực hiện; Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân quận chưa thực hiện sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn số 1439/UBND-KSTT ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Kể từ ngày có Kết luận của Đoàn Kiểm tra, chậm nhất sau 30 ngày làm việc, UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình phải có báo cáo Đoàn kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế nêu trên.

Tin: Minh Trang


Các tin đã đưa
  Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ một cửa các cấp trên địa bàn thành phố  (18/04/2023)
  Thẩm định kết quả thi đua công tác kiểm soát TTHC năm 2022  (14/02/2023)
  Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa  (09/02/2023)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022  (22/12/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022  (18/10/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022  (20/07/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022  (15/06/2022)
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)
  Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố  (24/05/2022)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2021  (11/11/2021)
Kênh thông tin khác

 

 
 
Liên kết website Liên kết website