Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:00:20 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
  Cải cách hành chính  
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình
Ngày 14/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kết Luận số 13/KL-ĐKSTTHC của Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình.

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ một cửa các cấp trên địa bàn thành phố
Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân về cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; sáng ngày 15/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai thực hiện tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ một cửa các cấp trên địa bàn thành phố tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Thẩm định kết quả thi đua công tác kiểm soát TTHC năm 2022
Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp, thẩm định kết quả thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022”.

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 326/VPUB-KSTT ngày 02 tháng 02 năm 2023 gửi Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa bàn thành phố Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thay thế Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Báo cáo số 149/BC-VPUB ngày 12 tháng 12 năm 2022 về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022. Báo cáo được gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022
100% công chức, viên chức liên quan được đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL); các quy trình liên thông và quy trình nội bộ trong HTQLCL đều được niêm yết công khai đạt 100%; đạt 100% tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc của toàn thể CBCCVC tham gia vận hành quy trình; mức độ hài lòng của khách hàng về sự chính xác của văn bản đạt 100%; hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định đạt 99,47%; tỷ lệ hồ sơ của UBND thành phố được xử lý đúng thời hạn đạt 100%.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022
100% công chức, viên chức liên quan được đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL); các quy trình liên thông và quy trình nội bộ trong HTQLCL đều được niêm yết công khai đạt 100%; đạt 100% tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc của toàn thể CBCCVC tham gia vận hành quy trình; mức độ hài lòng của khách hàng về sự chính xác của văn bản đạt 100%; hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định đạt 99,27%; tỷ lệ hồ sơ của UBND thành phố được xử lý đúng thời hạn đạt 100%.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022
100% công chức, viên chức liên quan được đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL); các quy trình liên thông và quy trình nội bộ trong HTQLCL đều được niêm yết công khai đạt 100%; đạt 100% tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc của toàn thể CBCCVC tham gia vận hành quy trình; mức độ hài lòng của khách hàng về sự chính xác của văn bản đạt 100%; hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định đạt 99,04%; tỷ lệ hồ sơ của UBND thành phố được xử lý đúng thời hạn đạt 100%.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022
100% công chức, viên chức liên quan được đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL); các quy trình liên thông và quy trình nội bộ trong HTQLCL đều được niêm yết công khai đạt 100%; đạt 100% tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc của toàn thể CBCCVC tham gia vận hành quy trình; mức độ hài lòng của khách hàng về sự chính xác của văn bản đạt 100%; hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định đạt 98,82%; tỷ lệ hồ sơ của UBND thành phố được xử lý đúng thời hạn đạt 100%.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022
100% công chức, viên chức liên quan được đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL); các quy trình liên thông và quy trình nội bộ trong HTQLCL đều được niêm yết công khai đạt 100%; đạt 100% tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc của toàn thể CBCCVC tham gia vận hành quy trình; mức độ hài lòng của khách hàng về sự chính xác của văn bản đạt 100%; hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định đạt 98,45%; tỷ lệ hồ sơ của UBND thành phố được xử lý đúng thời hạn đạt 98,75%.

Các tin đã đưa
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)
  Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố  (24/05/2022)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
Kênh thông tin khác

 

 
 
Liên kết website Liên kết website