Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:36:48 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Phổ biến pháp luật  
18/03/2019 9:48:36 SA
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với công dân

Lúc 7h30 phút ngày 15/3/2018, tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tổ chức đối thoại với 02 công dân:

1. Ông Nguyễn Văn Hy, ngụ ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, khiếu nại Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Văn Hy, nội dung: bác nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hy về yêu cầu giải quyết cho mua một suất tái định cư tại dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ vì không có cơ sở xem xét.

 

Ông Nguyễn Văn Hy

Ông Nguyễn Văn Hy sử dụng nhà có nguồn gốc thuê mặt bằng để xây dựng nhà ở của nhà nước vào năm 1990 để kinh doanh mua bán tại nhà và kết hợp để ở, đất thuộc Nhà nước quản lý (lề sông Thốt Nốt), không có đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp sử dụng nhà ở của ông Nguyễn Văn Hy thuộc đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện được bồi thường về đất, có thời gian sử dụng nhà trước ngày công bố quy hoạch thực hiện dự án (nhà ở năm 1990, công bố quy hoạch năm 2011).

Quá trình triển khai thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ, toàn bộ căn nhà ông Nguyễn Văn Hy sử dụng ảnh hưởng dự án, không đủ điều kiện được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và hỗ trợ khác theo Quyết định số 6943/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, không được xét giao hoặc bán nền tái định cư, do đó ông Nguyễn Văn Hy có khiếu nại yêu cầu được giải quyết cho mua một nền tái định cư tại dự án.

Qua kiểm tra hồ sơ, cho thấy: căn nhà của ông Hy bị ảnh hưởng dự án thuộc trường hợp giải tỏ trắng, không phải di chuyển chổ ở, hiện tại ông Hy đang ở tại căn nhà trên địa bàn khu vực Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, có đăng ký hộ khẩu thường trú. Theo quy định về bồi thường về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, bố trí tái định cư được quy định tại khoản 2 Điều 79, khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; khoản 2 Điều 21 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhận thấy: ông Nguyễn Văn Hy yêu cầu được mua một nền tái định cư của dự án theo tiêu chuẩn nhà nước tại khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ (tái định cư tại chổ) là không đủ điều kiện xem xét.

Qua xem xét hoàn cảnh thực tế về nhu cầu đất ở hiện tại của ông Hy là có thật, chính đáng. Trong điều kiện cho phép, ông Đào Anh Dũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cân đối quỹ nền tái định cư của huyện Cờ Đỏ xem xét bán một nền tái định cư của huyện cho ông Hy với diện tích tối thiểu theo quy định để ổn định cuộc sống. Trong thời hạn 30 ngày, nếu ông Hy không đồng ý mua nền tái định cư của huyện, thì sẽ không xem xét bán nền cho ông Hy. Trường hợp, gia đình ông Hy khó khăn thật sự đề nghị huyện xem xét làm việc với đơn vị quản lý chợ để xem xét cho ông Hy có thể thuê một kios để mua bán ổn định cuộc sống.

2.Đỗ Thị Bé Hai, ngụ ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng,  huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, bị ảnh hưởng dự án xây dựng chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại huyện Cờ Đỏ. Khiếu nại Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Đỗ Thị Bé Hai có nội dung: Bác nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Bé Hai về việc yêu cầu thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc thu hồi đất của bà Đỗ Thị Bé Hai để thực hiện dự án “Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ”.

Tại buổi đối thoại bà Đỗ Thị Bé Hai ủy quyền cho bà Danh Thị Của, ngụ ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Bà Danh Thị Của cho rằng Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc thu hồi đất của bà Đỗ Thị Bé Hai là vi phạm Luật Đất đai năm 2013 và yêu cầu được thỏa thuận với Công ty Cadif thực hiện dự án.

 

Bà Danh Thị Của

Bà Đỗ Thị Bé Hai, ngụ ấp Thạnh Qưới 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Ô Môn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 004888/QSDĐ ngày 14 tháng 9 năm 2001, diện tích 100m2, loại đất 2L (lúa), thửa số 698, tờ bản đồ số 06, ấp Thới Bình 1, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Ô Môn nay là ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.

Khi thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Bà Bé Hai được Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc thu hồi đất. Đối với dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ là trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 16 và khoản 6, Điều 166 - Luật đất đai 2013 (trước đây là khoản 1, Điều 38, Điều 39 và khoản 1, Điều 40, Luật đất đai 2003). Thời điểm thu hồi đất của bà Bé Hai là năm 2018 nên khi thực hiện thủ tục thu hồi đất áp dụng Luật đất đai 2013 để thực hiện, không thực hiện theo Luật Đất đai 2003 mà bà Bé Hai nêu làm căn cứ để khiếu nại.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 66, Luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành quyết định thu hồi đất của bà Đỗ Thị Bé Hai là đúng thẩm quyền.

Vì vậy, Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Đỗ Thị Bé Hai có nội dung: Bác nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Bé Hai về việc yêu cầu thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc thu hồi đất của bà Đỗ Thị Bé Hai để thực hiện dự án “Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ” là phù hợp quy định của pháp luật.

                                                               Tin và ảnh: Hoàng Phong


Các tin đã đưa
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với công dân  (08/03/2019)
  Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tiếp công dân  (26/11/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với công dân  (17/11/2018)
  Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tiếp công dân  (09/09/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với 02 hộ dân  (06/08/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với 02 hộ dân  (15/06/2018)
  Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tiếp công dân định kỳ  (11/06/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam đối thoại với 03 hộ dân  (26/05/2018)
  Lãnh đạo UBND thành phố đối thoại với 03 hộ dân, ngụ đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều  (18/04/2018)
  Văn bản mới nổi bật  (26/03/2018)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập