Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 08:52:38 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Phổ biến pháp luật  
08/03/2019 2:56:30 CH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với công dân

Lúc 13h30 phút ngày 07/3/2018, tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tổ chức đối thoại với 02 công dân:

1. Ông Huỳnh Hữu Phước, ngụ khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, khiếu nại Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND quận Ô Môn về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Hữu Phước liên quan đến việc thu hồi đất do ông Huỳnh Hữu Phước đang sử dụng thuộc khu đất nhà hát cũ do nhà nước quản lý.

Ông Huỳnh Hữu Phước yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND quận Ô Môn; Công văn số 193/UBND-TD ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND quận Ô Môn; Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND quận Ô Môn; Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của UBND quận Ô Môn và yêu cầu được tiếp tục ở ổn định trên phần đất này.

Ông Huỳnh Hữu Phước xây dựng nhà ở trên một phần thửa đất số 196, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại khu vực 2, Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (trước đây là ấp Châu Thành, thị trấn Ô Môn, huyện Ô Môn), thể hiện theo Sổ Mục kê Ruộng đất được duyệt vào ngày 17 tháng 6 năm 1996 thì thửa đất số 196, tờ bản đồ số 03 do Rạp hát huyện đứng tên đăng ký sử dụng. Việc xây dựng nhà ở của ông Phước trên một phần diện tích tại thửa đất 196 này đến nay chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền, chưa được Nhà nước giao quyền sử dụng đất và chưa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 7, khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

Sau khi Rạp hát huyện giải thể, không còn nhu cầu sử dụng đất, UBND thành phố Cần Thơ đã thu hồi thửa đất 196 này tại Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007 và giao cho UBND quận Ô Môn quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2009.

Để triển khai thực hiện việc khai thác đưa đất vào sử dụng đối với thửa đất 196 nêu trên, UBND quận Ô Môn đã lập Kế hoạch sử dụng đất trình UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của quận Ô Môn năm 2018. Cụ thể việc sử dụng đất tại thửa đất 196 trên là “cho thuê đất, giao đất” theo quy định của Luật Đất đai.

Theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 về giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác, quy đinh: “Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng”. Về hiện trạng trên đất tại thửa đất số 196 đang có người sử dụng (cụ thể có hộ ông Phước đang sử dụng), do đó: đối với trường này hợp này phải thu hồi đất và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. Nhận thấy, trước khi thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai đối với đất đang có người sử dụng, UBND quận Ô Môn đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 về thu hồi đất đối với diện tích đất ông Huỳnh Hữu Phước đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 196 và ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của UBND quận Ô Môn về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời cho hộ ông Huỳnh Hữu Phước là đúng quy định tại Điều 53 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; đồng thời đúng thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quy định tại khoản 2 Điều 66 và điểm a khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ khoản 1 Điều 49, khoản 1 Điều 52, Điều 53, khoản 2 Điều 63, khoản 2 Điều 66 và điểm a khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. Nhận thấy, việc ông Huỳnh Hữu Phước yêu cầu hủy Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về thu hồi đất đối với diện tích đất ông Huỳnh Hữu Phước đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 196 và Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của UBND quận Ô Môn về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời cho hộ ông Huỳnh Hữu Phước là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Kết quả đối thoại:

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến ông Huỳnh Hữu Phước yêu cầu dừng buổi đối thoại. Ông Đào Anh Dũng kết luận như sau:

Tại buổi đối thoại, trong lúc các ngành chức năng, đang xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại của ông Phước thì ông Phước yêu cầu dừng buổi đối thoại và đề nghị Lãnh đạo UBND thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, ông sẽ khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo đúng quy định. Do đó, Chủ tọa căn cứ yêu cầu dừng buổi đối thoại của ông Phước; trên cơ sở hồ sơ hiện có, đối chiếu quy định pháp luật, sẽ xem xét giải quyết khiếu nại của ông Phước theo đúng quy định pháp luật.

2. Ông Võ Minh Tuấn, địa chỉ ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ bị ảnh hưởng dự án xây dựng đường Tỉnh 922 (giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), khiếu nại Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Thới Lai về việc yêu cầu nâng giá bồi thường về đất: đối với loại đất cây lâu năm ngoài thâm hậu từ 138.000đồng/m2 lên 567.000đồng/m2; đối với loại đất ở từ 900.000đồng/m2 lên 2.000.000đồng/m2.

Thực hiện dự án xây dựng đường Tỉnh 922 (giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), ông Võ Minh Tuấn có đất bị thu hồi là 3.052,3m2, trong đó: 300m2 loại đất ở, 2.752,3m2 loại đất trồng cây lâu năm, trên đất có nhà ở (phải di chuyển chổ ở) và vật kiến trúc, cây trồng. Quá trình thực hiện dự án, trường hợp của ông Võ Minh Tuấn được UBND huyện Thới Lai phê duyệt kinh phí bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc, hoa màu,  hỗ trợ và thưởng thưởng với tổng số tiền là 4.346.539.372 đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn chưa thống nhất và khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Thới Lai yêu cầu nâng giá bồi thường về đất; nâng giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc.

Căn cứ khoản 2 Điều 74 và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất và quy định bảng giá đất và giá đất cụ thể; khoản 5 Điều 4, điểm đ khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 18 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Điều 7 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Nhận thấy: UBND huyện Thới Lai ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 phê duyệt kinh phí bồi thường về đất trên cơ sở áp dụng giá đất cụ thể đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 để tính tiền bồi thường về đất cho ông Võ Minh Tuấn là phù hợp theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Do đó, ông Võ Minh Tuấn đề nghị nâng giá bồi thường về đất đối với đất ở từ 900.000 đồng/m2 lên 2.000.000 đồng/m2 và đối với đất trồng cây lâu năm sau thâm hậu 50m (vị trí còn lại) thuộc tuyến lộ giao thông nông thôn 2m cặp kênh xáng Ô Môn (ấp Thới Thuận A) thuộc thị trấn Thới Lai từ 138.600 đồng/m2 lên 567.000 đồng/m2 là không có cơ sở xem xét, giải quyết.  

Kết quả đối thoại:

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến ông Võ Minh Hoàng đại diện cho ông Võ Minh Tuấn, ông Đào Anh Dũng kết luận:

- Đối với yêu cầu nâng giá đất ở là không có cơ sở xem xét.

- Đối với Diện tích đất cây lâu năm sau thâm hậu 50m (vị trí còn lại) thuộc tuyến lộ giao thông nông thôn 2m cặp kênh xáng Ô Môn (ấp Thới Thuận A) thuộc thị trấn Thới Lai đề nghị UBND huyện Thới Lai rà soát, xem xét lại giá để trình lại Hội đồng thẩm định thành phố xem xét trình UBND thành phố.

Trên cơ sở kết luận của ông Đào Anh Dũng, ông Võ Minh Hoàng (được ông Tuấn ủy quyền) xin rút lại đơn khiếu nại.

                                                                                Tin: Hoàng Phong


Các tin đã đưa
  Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tiếp công dân  (26/11/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với công dân  (17/11/2018)
  Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tiếp công dân  (09/09/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với 02 hộ dân  (06/08/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với 02 hộ dân  (15/06/2018)
  Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống tiếp công dân định kỳ  (11/06/2018)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam đối thoại với 03 hộ dân  (26/05/2018)
  Lãnh đạo UBND thành phố đối thoại với 03 hộ dân, ngụ đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều  (18/04/2018)
  Văn bản mới nổi bật  (26/03/2018)
  Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018  (20/01/2018)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập