Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 07:08:02 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Phổ biến pháp luật  
25/09/2017 8:05:25 SA
Kiểm tra tình hình thực hiện Luật lý lịch tư pháp tại thành phố

Chiều 21/9/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố do ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) làm trưởng đoàn.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố cho biết, nhìn chung, việc triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến rõ nét, nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý; ý nghĩa, giá trị của Phiếu lý lịch tư pháp trong đời sống xã hội ngày càng được nâng lên.

Qua 07 năm thực hiện giải quyết cấp Phiếu lý lý lịch tư pháp cho tổ chức và công dân, kết quả hầu hết đều giải quyết đúng và sớm hẹn, không để xảy ra tình trạng khiếu nại hay thất lạc, mất hồ sơ, cụ thể: Từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2015, thành phố đã cấp 25.878 Phiếu lý lịch tư pháp; kết quả, cấp sớm hẹn là 17.985 trường hợp đạt tỷ lệ 69,5%; đúng hẹn là 7.738 trường hợp đạt tỷ lệ 29,9%. Đặc biệt, từ tháng 01/2016 đến tháng 7/2017, thành phố đã cấp 10.304 Phiếu lý lịch tư pháp; kết quả, cấp sớm hẹn là 9.863 trường hợp đạt tỷ lệ 95,72 %; đúng hẹn 331 trường hợp đạt tỷ lệ 3,21%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phối hợp cung cấp, rà soát thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời, đủ đầy đủ; tình trạng tồn đọng thông tin chưa được xử lý, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp vẫn còn và chưa bảo đảm sự đồng bộ về dữ liệu giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; lúng túng trong việc xác minh điều kiện được xóa án tích để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; biên chế hiện tại thì chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, trong khi mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn chưa đồng đều.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị đoàn nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề lý lịch tư pháp để giảm nhân lực trong công tác này. Đoàn kiểm tra tiếp tục tham mưu với Chính phủ, Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng tốt nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Nhân dân.

Ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cho biết đoàn ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của thành phố Cần Thơ liên quan đến vấn đề lý lịch tư pháp. Đồng thời, ông Hùng cũng cho biết hầu hết các đề xuất, kiến nghị này đều đã được đưa vào dự thảo luật sửa đổi Luật lý lịch tư pháp trong thời gian tới. 

Tin và ảnh: Hoàng Khanh


Các tin đã đưa
  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (14/02/2017)
  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (14/02/2017)
  Tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố phố Cần Thơ  (14/02/2017)
  Tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố phố Cần Thơ  (14/02/2017)
  Thông báo đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan Nhà nước  (03/08/2016)
  Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng  (14/07/2016)
  Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (08/07/2016)
  Đào tạo, bồi dưỡng công tác Thanh tra, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng năm 2017  (04/07/2016)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Anh Dũng đối thoại với công dân  (18/06/2016)
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Tâm đối thoại với công dân  (08/06/2016)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập