Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 06:50:17 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Chỉ đạo - điều hành  
02/09/2017 3:31:46 CH
Giải pháp kéo giảm tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên

Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, từ đó đã góp phân nâng cao sự hiểu biết các quy định của pháp luật về giao thông, trong đó có đối tượng thanh, thiếu niên ngày càng được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh, thiếu niên chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương từ nay đến cuối năm 2017 so với cùng kỳ trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/8/2017 chỉ đạo Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017. Đặc biệt là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa”; Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ban An toàn giao thông thành phố và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Ban An toàn giao thông thành phố
a) Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các tổ chức chính trị - xã hội duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả. Đổi mới trong việc biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đặc thù;

b) Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; lứa tuổi, lựa chọn các mô hình phù hợp để bảo đảm thực hiện thành công, mang lại hiệu quả cao. Tập trung tổ chức có hiệu quả các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội, hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên cấp thành phố;

c) Tăng cường ký kết các chương trình phối hợp hoạt động phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên giữa các sở, ngành, các cơ quan đoàn thể, Ban An toàn giao thông quận, huyện.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Tăng cường kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe: Không ngừng duy trì và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực đào tạo; thực hiện nghiêm túc thời gian, chương trình đào tạo của mỗi khóa học theo đúng quy định, tuyệt đối không được cắt giảm chương trình, thời gian đào tạo lái xe;

b) Nghiên cứu, soạn giáo án, nội dung giảng dạy theo giáo trình đào tạo lái xe cho phù hợp với tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao, đặc biệt chú trọng giảng dạy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe, chỉ bố trí giáo viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định, không vi phạm về đạo đức, tác phong sư phạm, trình độ chuyên môn mới được tham gia giảng dạy.

4. Công an thành phố

a) Xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm theo các chuyên đề có liên quan đến những hành vi vi phạm luật giao thông trong thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố;

b) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức nắm, phân tích, đánh giá tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên;

c) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng vùng để nâng dần ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trong thanh, thiếu niên.

5. Sở Tư pháp

Phát huy vai trò của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến các đối tượng tham gia giao thông; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phiên tòa giả định về tình huống học sinh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ gây tai nạn chết người, để tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với thanh, thiếu niên.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ

a) Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, các giải pháp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành;

b) Tăng cường thời gian, tần suất và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về an toàn giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt đối những tổ chức Đoàn - Đội, thanh, thiếu niên điển hình trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lên án, phê bình những thanh, thiếu niên vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu (sách, bài viết, hình ảnh,…) về an toàn giao thông cho cán bộ làm công tác tuyên truyền lưu động ở các quận, huyện. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền nội dung xây dựng“Văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” và tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức tập huấn và đưa chương trình tuyên truyền an toàn giao thông trở thành nội dung bắt buộc lồng ghép trong các môn học chính khoá; tổ chức ký cam kết, thống kê học sinh sử dụng phương tiện giao thông đến trường để làm cơ sở cho việc quản lý và tuyên truyền,…;

b) Chỉ đạo các trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông ở tất cả các cấp học. Chỉ đạo các trường học vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy;

c) Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thanh, thiếu niên đang học tập tại các trường phổ thông. Phối hợp thông báo tên, địa chỉ, nơi học tập của thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông về trường học hoặc địa phương cư trú và xử lý nghiêm đối với học sinh vi phạm đúng theo quy định của pháp luật để tạo tính răn đe cao.

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố

a) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông tới khu dân cư, mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức, trường học; phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan  xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên;

b) Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình, đội hình, các công trình, phần việc của thanh, thiếu niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông hiệu quả. Củng cố, thành lập mới các đội, nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn, tuyên truyền anh toàn giao thông trên những tuyến đường trọng điểm, khu vực gần trường học;

c) Đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các buổi sinh hoạt lệ định kỳ. Chỉ đạo các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có giải pháp để quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong thanh niên, học sinh, sinh viên về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức thiết thực;

b) Phát động và khuyến khích trong cán bộ Hội, người dân tích cực xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đặc biệt trong gia đình ông bà, cha mẹ phải gương mẫu, không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông để con cháu noi theo; tạo nhiều điểm vui chơi, giải trí lành mạnh thu hút thanh, thiếu niên tham gia;

c) Đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua như Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, Đội Chữ Thập đỏ tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

11. Chủ tịch UBND quận, huyện

a) Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng  xa, vùng dân tộc thiểu số;

b) Các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề cao vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác tuyên truyền, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tạo nguồn lực, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phê bình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành nhiệm vụ được giao; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.

Tin: Quốc Toàn


Các tin đã đưa
  Cần Thơ: Chỉ thị các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế  (05/07/2017)
  Chủ trương đầu tư dự án Thiên đường nước Cần Thơ  (20/06/2017)
  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy  (13/06/2017)
  Hỗ trợ thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ  (17/05/2017)
  Quy định phân cấp quản lý trong ngành nông nghiệp  (13/04/2017)
  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017  (11/04/2017)
  Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa  (28/03/2017)
  Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ  (28/03/2017)
  Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (07/03/2017)
  Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý I năm 2017 trên địa bàn thành phố  (20/02/2017)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập