Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:01:11 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Chỉ đạo - điều hành  
02/09/2017 3:31:46 CH
Giải pháp kéo giảm tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên

Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, từ đó đã góp phân nâng cao sự hiểu biết các quy định của pháp luật về giao thông, trong đó có đối tượng thanh, thiếu niên ngày càng được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh, thiếu niên chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương từ nay đến cuối năm 2017 so với cùng kỳ trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/8/2017 chỉ đạo Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017. Đặc biệt là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa”; Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ban An toàn giao thông thành phố và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Ban An toàn giao thông thành phố
a) Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các tổ chức chính trị - xã hội duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả. Đổi mới trong việc biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đặc thù;

b) Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; lứa tuổi, lựa chọn các mô hình phù hợp để bảo đảm thực hiện thành công, mang lại hiệu quả cao. Tập trung tổ chức có hiệu quả các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội, hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên cấp thành phố;

c) Tăng cường ký kết các chương trình phối hợp hoạt động phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên giữa các sở, ngành, các cơ quan đoàn thể, Ban An toàn giao thông quận, huyện.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Tăng cường kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe: Không ngừng duy trì và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực đào tạo; thực hiện nghiêm túc thời gian, chương trình đào tạo của mỗi khóa học theo đúng quy định, tuyệt đối không được cắt giảm chương trình, thời gian đào tạo lái xe;

b) Nghiên cứu, soạn giáo án, nội dung giảng dạy theo giáo trình đào tạo lái xe cho phù hợp với tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao, đặc biệt chú trọng giảng dạy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe, chỉ bố trí giáo viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định, không vi phạm về đạo đức, tác phong sư phạm, trình độ chuyên môn mới được tham gia giảng dạy.

4. Công an thành phố

a) Xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm theo các chuyên đề có liên quan đến những hành vi vi phạm luật giao thông trong thanh, thiếu niên trên địa bàn thành phố;

b) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức nắm, phân tích, đánh giá tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên;

c) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng vùng để nâng dần ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trong thanh, thiếu niên.

5. Sở Tư pháp

Phát huy vai trò của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến các đối tượng tham gia giao thông; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phiên tòa giả định về tình huống học sinh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ gây tai nạn chết người, để tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với thanh, thiếu niên.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ

a) Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, các giải pháp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành;

b) Tăng cường thời gian, tần suất và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng, đăng báo các thông điệp về an toàn giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt đối những tổ chức Đoàn - Đội, thanh, thiếu niên điển hình trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lên án, phê bình những thanh, thiếu niên vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu (sách, bài viết, hình ảnh,…) về an toàn giao thông cho cán bộ làm công tác tuyên truyền lưu động ở các quận, huyện. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền nội dung xây dựng“Văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” và tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức tập huấn và đưa chương trình tuyên truyền an toàn giao thông trở thành nội dung bắt buộc lồng ghép trong các môn học chính khoá; tổ chức ký cam kết, thống kê học sinh sử dụng phương tiện giao thông đến trường để làm cơ sở cho việc quản lý và tuyên truyền,…;

b) Chỉ đạo các trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông ở tất cả các cấp học. Chỉ đạo các trường học vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy;

c) Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thanh, thiếu niên đang học tập tại các trường phổ thông. Phối hợp thông báo tên, địa chỉ, nơi học tập của thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông về trường học hoặc địa phương cư trú và xử lý nghiêm đối với học sinh vi phạm đúng theo quy định của pháp luật để tạo tính răn đe cao.

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố

a) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông tới khu dân cư, mọi người dân, mọi cơ quan, tổ chức, trường học; phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan  xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên;

b) Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình, đội hình, các công trình, phần việc của thanh, thiếu niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông hiệu quả. Củng cố, thành lập mới các đội, nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn, tuyên truyền anh toàn giao thông trên những tuyến đường trọng điểm, khu vực gần trường học;

c) Đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các buổi sinh hoạt lệ định kỳ. Chỉ đạo các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có giải pháp để quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong thanh niên, học sinh, sinh viên về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức thiết thực;

b) Phát động và khuyến khích trong cán bộ Hội, người dân tích cực xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đặc biệt trong gia đình ông bà, cha mẹ phải gương mẫu, không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông để con cháu noi theo; tạo nhiều điểm vui chơi, giải trí lành mạnh thu hút thanh, thiếu niên tham gia;

c) Đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua như Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, Đội Chữ Thập đỏ tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

11. Chủ tịch UBND quận, huyện

a) Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng  xa, vùng dân tộc thiểu số;

b) Các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề cao vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác tuyên truyền, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tạo nguồn lực, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phê bình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành nhiệm vụ được giao; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.

Tin: Quốc Toàn


Các tin đã đưa
  Cần Thơ: Chỉ thị các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế  (05/07/2017)
  Chủ trương đầu tư dự án Thiên đường nước Cần Thơ  (20/06/2017)
  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy  (13/06/2017)
  Hỗ trợ thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ  (17/05/2017)
  Quy định phân cấp quản lý trong ngành nông nghiệp  (13/04/2017)
  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017  (11/04/2017)
  Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa  (28/03/2017)
  Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ  (28/03/2017)
  Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (07/03/2017)
  Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý I năm 2017 trên địa bàn thành phố  (20/02/2017)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập