Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 10:52:55 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Chỉ đạo - điều hành  
13/06/2017 1:32:23 CH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm và nhất là mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Các cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước khi có dư luận hoặc khiếu nại, tố cáo và phục vụ cho việc đề bạc, bổ nhiệm cán bộ.

3. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. thường xuyên phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định những trường hợp tham nhũng; xem xét trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, để xảy ra tham nhũng; kiên quyết xử lý người cố tình bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, những hành vi can thiệp, cản trở công tác xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng. Xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng cần tích cực, khẩn trương làm rõ đến đâu xử lý đến đó, áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, có biện pháp hữu hiệu thu hồi triệt để tài sản tham nhũng. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả các vụ án tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin, truyền thông, bảo vệ, khen thưởng người phát hiện, tố cáo tham nhũng.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, phẩm cht đáp ứng yêu cu, nhiệm vụ. Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyn điện tử. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; nghiêm túc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

5. Trực tiếp chỉ đạo rà soát, đề nghị bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành thể chế thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: Quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, ngân hàng, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục, y tế, chính sách xã hội...

6. Giao Giám đốc Sở Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chp hành chế độ, định mức để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm (nếu có).

7. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng trường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Giao Chánh Thanh tra thành phố giúp UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và những nội dung chỉ đạo nêu trên; định kỳ báo cáo UBND thành phố.

Tin: Hoàng Hận

 


Các tin đã đưa
  Hỗ trợ thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ  (17/05/2017)
  Quy định phân cấp quản lý trong ngành nông nghiệp  (13/04/2017)
  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017  (11/04/2017)
  Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa  (28/03/2017)
  Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ  (28/03/2017)
  Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (07/03/2017)
  Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý I năm 2017 trên địa bàn thành phố  (20/02/2017)
  Phê duyệt Quy hoạch chi tiết trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025  (06/02/2017)
  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  (06/02/2017)
  Phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030  (06/02/2017)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập