Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 06:56:15 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Kinh tế - Văn hóa - Xã hội  
08/09/2017 2:09:02 CH
Cần Thơ xây dựng vùng sản xuất lúa an toàn

Ngày 07/9/2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp.

 

          Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo, tổng diện tích sản xuất lúa 03 vụ đạt 240.125 ha, vượt 11% so kế hoạch. Đã thu hoạch 179.032 ha với sản lượng 1.076.801 tấn, vượt 2% kế hoạch. Đến thời điểm này, lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 và lúa vụ Thu Đông 2017 đã thu hoạch dứt điểm. Riêng vụ lúa Thu Đông 2017: đã xuống giống được khoảng 73.617,88 ha, vượt 39,96% kế hoạch; đã thu hoạch 11.524,3 ha với năng suất ước đạt 4,98 tấn/ha.

- Diện tích rau màu, đậu các loại: đã gieo trồng 11.711,52 ha, vượt 6,08% so với kế hoạch; thu hoạch 9.014 ha.

- Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày: đã gieo trồng 2.478,37 ha, đạt 30,45% kế hoạch; đã thu hoạch 2.460,37 ha. Trong đó, cây mè đã xuống giống 2.418,27 ha, đạt 30,23% kế hoạch và đã thu hoạch dứt điểm..

- Diện tích cây lâu năm (6/2017): diện tích cây ăn trái là 16.652 ha, vượt 2,22% so kế hoạch (theo Cục Thống kê).

 - Về Chăn nuôi: Tổng đàn heo 129.204 con, đạt 99,4% KH; đàn bò 4.498 con, đạt 90% KH; đàn gia cầm 1.765.182 con, đạt 90% KH. Sản lượng thịt hơi các loại 33.403 tấn, đạt 92,79% so kế hoạch.

- Về Thủy sản: Tổng diện tích thả nuôi thủy sản 11.083 ha, vượt 5,55% so với kế hoạch; diện tích thu hoạch 2.569 ha với sản lượng 145.266 tấn, đạt 74,15% kế hoạch, trong đó: Diện tích nuôi cá tra đến 30 tháng 8 năm 2017 là 643 ha, đạt 83,23% so kế hoạch; đã thu hoạch 427 ha với sản lượng là 123.684 tấn, đạt 76,82% kế hoạch

- Công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: ngành tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng nước sinh hoạt phục vụ cho bà con vùng nông thôn. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 99%, tương ứng 164.223 hộ; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QC-02 BYT trong phạm vi phân vùng trách nhiệm do ngành nông nghiệp phụ trách là 80,04% trong đó do Trung tâm Nước cung cấp chiếm 71%, tương ứng 117.776 hộ; Công ty cấp nước cấp 9,04%

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Đến nay, thành phố đã đạt 557/684 tiêu chí; 2 xã đạt 19 tiêu chí; 24 xã đạt 15-18 tiêu chí; 10 xã đạt 10-14 tiêu chí. Đang thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận các xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Công tác tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật: Tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản,... Đồng thời, thường xuyên đi cơ sở để kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

- Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp: Thường xuyên chỉ đạo tập trung xây dựng, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm: đang xây dựng Kế hoạch truy xuất nguồn gốc điện tử sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017- 2020. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm nông nghiêp đô thị tại phường Long Tuyền và phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

- Xây dựng Cánh đồng lúa an toàn tại các huyện trọng điểm trồng lúa (Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai) sản xuất theo qui trình canh tác lúa sạch cung cấp sản lượng lớn hàng hóa đáp ứng yêu cầu cho doanh nghiệp phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng theo mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng. Với sự phối hợp của Sở, ngành liên quan Sở Công thương, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã..; là tiền đề giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu tạo sản phẩm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần gia tăng giá trị sản xuất.

- Tiếp tục phối hợp với các viện, trường tăng cường đạo tạo, hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đào Anh Dũng Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đánh giá cao sự nổ lực của Ban Lãnh đạo Sở, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp thành phố đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của thành phố. Đến nay, ngành đã đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với diễn biến bất thường của thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, thủy sản diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng đề nghị ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ nay đến cuối năm 2017, trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc sở, ngành nông nghiệp quận, huyện rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành (chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt) để đánh giá nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa vụ Thu Đông năm 2017 rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái; chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018.

3. Phối hợp các các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai vùng sản xuất lúa an toàn; trong đó, cần ban hành qui trình canh tác lúa sạch cung cấp sản lượng lớn hàng hóa đáp ứng yêu cầu cho doanh nghiệp phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng theo mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng.

4. Chủ tì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đi khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm nông nghiêp đô thị trên quận Bình Thủy cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

5. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp quy trình sản xuất sạch từ rau màu đến chăn nuôi và thủy sản,…. Vì sức khỏe cộng động và người dân.

6. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Cần Thơ, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long triển khai các dự án của thành phố thỏa thuận với các đơn vị  trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất giống lúa,…

Tin và ảnh: Quốc Toàn


Các tin đã đưa
  Cần Thơ: Tiếp tục tập trung nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới  (02/09/2017)
  Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa”  (23/08/2017)
  Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm  (21/08/2017)
  TP.Cần Thơ: Khởi động dự án lập bản đồ với sự tham gia của cộng đồng  (29/07/2017)
  6 tháng đầu năm 2017, thành phố không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm  (25/07/2017)
  6 tháng đầu năm 2017: Tỷ lệ độ bao phủ BHYT đạt 72,74%  (19/07/2017)
  6 tháng đầu năm 2017, thành phố xử lý 857 vụ vi phạm  (30/06/2017)
  Tổng kết 05 năm (2012 – 2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách khu vực Tây Nam bộ  (29/06/2017)
  36 tác phẩm đạt giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XI (2016 - 2017)  (23/06/2017)
  Báo chí với công tác thông tin, tuyên truyền “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”  (19/06/2017)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập