Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 06:59:47 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
23/08/2017 4:59:28 CH
Chỉ đạo thực hiện công tác ISO

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố - Trưởng ban Ban Chỉ đạo ISO chỉ đạo thực hiện công tác ISO

Căn cứ Báo cáo kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (đợt 1 năm 2017) và Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ (đợt 1 năm 2017), Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố - Trưởng ban Ban Chỉ đạo ISO yêu cầu Trưởng phòng, bộ phận quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động Báo cáo kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (đợt 1 năm 2017) và Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ (đợt 1 năm 2017); tiến hành khắc phục những điểm lưu ý và các điểm góp ý của khách hàng. Xem xét, nghiên cứu thực hiện các kiến nghị của Đoàn đánh giá (đối với đơn vị được đánh giá); thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành giờ giấc hành chính, thực hiện Quy chế làm việc… của công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, hạn chế thấp nhất văn bản quá hạn; thường xuyên rà soát các quy trình đang thực hiện, kịp thời sửa đổi, xây dựng và hủy bỏ quy trình cho thống nhất với kết quả công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, giao Tổ trưởng Tổ Quản lý Hệ thống chất lượng rà soát, tham mưu Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố - Trưởng ban Ban Chỉ đạo ISO thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 01/KH-VPUB ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được đầy đủ và đúng thời hạn.

(Đính kèm Công văn số 2483/VPUB-NC ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)

Tin: Thái Sơn


Các tin đã đưa
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 7 năm 2017  (23/08/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 6 năm 2017  (14/07/2017)
  Kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (đợt 1 năm 2017)  (06/07/2017)
  Kết quả đánh giá nội bộ đợt 1 năm 2017  (06/07/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 5 năm 2017  (19/06/2017)
  Chương trình Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL TCVN 9001:2008 tại Văn phòng năm 2017  (02/06/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 4 năm 2017  (02/06/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 3 năm 2017  (27/04/2017)
  Cần Thơ: Công bố chỉ số CCHC của sở, ban ngành, UBND quận, huyện năm 2016  (14/04/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2017  (28/03/2017)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập