Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 06:53:58 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
  Thông cáo báo chí  
Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 08/6/2018 đến ngày 14/6/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 01/6/2018 đến ngày 07/6/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 25/5/2018 đến ngày 31/5/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 18/5/2018 đến ngày 24/5/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 11/5/2018 đến ngày 17/5/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 04/5/2018 đến ngày 10/5/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 27/4/2018 đến ngày 03/5/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THANH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 20/4/2018 đến ngày 26/4/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 13/4/2018 đến ngày 19/4/2018
I. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 23/3/2018 đến ngày 29/3/2018
Tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố(từ ngày 23/3/2018 đến ngày 29/3/2018)

Các tin đã đưa
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 16/3/2018 đến ngày 22/3/2018  (26/03/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 09/3/2018 đến ngày 15/3/2018  (24/03/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 23/02/2018 đến ngày 01/3/2018  (06/03/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 26/01/2018 đến ngày 01/02/2018  (05/02/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 19/01/2018 đến ngày 25/01/2018  (30/01/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 12/01/2018 đến ngày 18/01/2018  (23/01/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 29/12/2017 đến ngày 04/01/2018  (08/01/2018)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017  (07/11/2017)
  Thông cáo báo chí Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần 3  (02/11/2017)
  Tình hình hoạt động của UBND thành phố từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017  (28/10/2017)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập