Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Chủ Nhật, 01/10/2023 03:16:22 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
20/04/2023 10:38:11 SA
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình

Ngày 14/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kết Luận số 13/KL-ĐKSTTHC của Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra kiến nghị, yêu cầu UBND quận Cái Răng:

- Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023.

- Phối hợp với với các cơ quan có liên quan (Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cập nhật nội dung thủ tục còn thiếu trên Bảng niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Đồng thời, bổ sung những quy định về mức phí/lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ; hạn chế những trường hợp trễ hạn do lỗi cập nhật, để không ảnh hưởng đến Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Theo Quyết định số 766/QĐ-TTg) Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo tại Công văn số 563/UBND-KSTT ngày 24 tháng 2 năm 2023). Nếu trễ do lỗi cập nhật cần cập nhật lại thì phải thực hiện không quá 03 ngày.

- Rà soát những thủ tục hành chính có quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa phù hợp, tham mưu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trình phê duyệt lại.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, số hóa hồ sơ đầu vào, ký số kết quả khai thác, sử dụng lại các kết quả ký số có giá trị như bản gốc.

- Rà soát lại biểu mẫu tờ đơn, tờ khai trong thành phần hồ sơ thủ tục có thể đơn giản hóa bằng cách tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bố trí đưa thủ tục hành chính ngành dọc ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các phường theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện Công văn số 1439/UBND-KSTT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp.

- Có báo cáo, đề xuất kiến nghị về những khó khăn vướng mắc đối với việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bỏ Sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có).

Trước đó, ngày 30/3/2023 Đoàn Kiểm tra công tác Kiểm soát TTHC của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kết hợp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố và Đoàn Kiểm tra ISO có buổi làm việc với UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, các lãnh đạo UBND phường trên địa bàn và lãnh đạo phòng chuyên môn

Đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa của UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình, ghi nhận một số tồn tại, hạn chế: Niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ; chưa cập nhật, công khai quy định về mức phí/lệ phí; Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính: có một số hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia; Chưa khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, một số hồ sơ còn sử dụng căn cước công dân và Sổ hộ khẩu; Việc thực hiện Phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công thành phố của quận và 7 phường chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu; Quy trình giải quyết thủ tục “Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên” chưa phù hợp, chưa quy định rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

Tại số UBND Phường Lê Bình: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp; Số hóa kết quả giải quyết TTHC (đầu ra) chưa đạt yêu cầu: chỉ số hóa những hồ sơ giải quyết trực tuyến.

 Tại UBND quận Cái Răng: Việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của quận chưa cập nhật vào hệ thống số hóa để thống kê;  Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận (số hóa đầu vào) quận chưa thực hiện; Số hóa kết quả giải quyết TTHC (số hóa đầu ra) chưa đầy đủ, chỉ thực hiện đối với những hồ sơ trực tuyến, chưa số hóa những kết quả thực hiện trực tiếp; Thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến thấp (theo Kế hoạch năm 2023 phải đạt 30%): quận phát sinh 06 hồ sơ, tỷ lệ 0,54% (theo số liệu Cổng DVCQG); Tình hình triển khai đưa thủ tục hành chính ngành dọc ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: chưa thực hiện; Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân quận chưa thực hiện sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Công văn số 1439/UBND-KSTT ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Kể từ ngày có Kết luận của Đoàn Kiểm tra, chậm nhất sau 30 ngày làm việc, UBND quận Cái Răng và UBND phường Lê Bình phải có báo cáo Đoàn kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế nêu trên.

Tin: Minh Trang


Các tin đã đưa
  Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ một cửa các cấp trên địa bàn thành phố  (18/04/2023)
  Thẩm định kết quả thi đua công tác kiểm soát TTHC năm 2022  (14/02/2023)
  Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa  (09/02/2023)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022  (22/12/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022  (18/10/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022  (20/07/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022  (15/06/2022)
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập