Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Bảy, 24/02/2018 09:12:53 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
27/09/2017 10:31:24 SA
Kết quả kiểm tra đợt 1 công tác cải cách hành chính tại Văn phòng

Sau đợt kiểm tra ngày 24-25/8/2017, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của Văn phòng UBND thành phố được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-VPUB ngày 16/8/2017 đã ban hành Thông báo số 365/TB-VPUB ngày 22/9/2017 về kết quả kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính đợt 1 năm 2017 tại Văn phòng.

Qua kiểm tra, các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, CBCCVC có ý thức trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc được thực hiện triệt để như sử dụng phần mềm quản lý văn bản và sử dụng mạng để trao đổi công việc nội bộ hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị được công khai, minh bạch, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC được quan tâm; các chế độ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng và chế độ chính sách đối với CBCCVC tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định…

Bên cạnh các mặt làm được, Đoàn Kiểm tra nhận thấy còn một vài trường hợp CBCCVC chưa thực hiện đúng quy định về đồng phục, bố trí, sắp xếp phòng làm việc còn chưa ngăn nắp và khoa học, việc tiết kiệm điện (đèn, máy lạnh) chưa đạt hiệu quả cao.

Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất thiết thực về đẩy mạnh công tác CCHC tại Văn phòng như: tiếp tục thống kê, rà soát các văn bản trễ hạn, cập nhật, cải tiến Trang Thông tin điện tử của Văn phòng, tổ chức thêm nhiều hoạt động, phong trào tuyên truyền về cải cách hành chính để CBCCVC hiểu sâu sắc hơn chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về CCHC.

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn Kiểm tra đề nghị các Trưởng phòng, bộ phận tăng cường chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo CBCCVC tại phòng, bộ phận thực hiện tốt công tác CCHC, đặc biệt chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ; chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, lề lối, tác phong và trang phục công sở, tiết kiệm điện năng và văn phòng phẩm… từ đó nâng cao nhận thức về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng tham mưu của đội ngũ CBCCVC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin: Ngọc Tú (Phòng Hành chính – Tổ chức)


Các tin đã đưa
  Đánh giá nội bộ đợt 2 năm 2017  (23/09/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 8 năm 2017  (23/09/2017)
  Kiểm tra đợt 1 công tác cải cách hành chính tại Văn phòng  (02/09/2017)
  Chỉ đạo thực hiện công tác ISO  (23/08/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 7 năm 2017  (23/08/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 6 năm 2017  (14/07/2017)
  Kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (đợt 1 năm 2017)  (06/07/2017)
  Kết quả đánh giá nội bộ đợt 1 năm 2017  (06/07/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 5 năm 2017  (19/06/2017)
  Chương trình Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL TCVN 9001:2008 tại Văn phòng năm 2017  (02/06/2017)
Văn bản cần quan tâm
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
124/QĐ-VPUB 31/07/2017 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017
11/KH-VPUB 14/04/2017 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Năm 2017)
48/QĐ-VPUB 28/03/2017 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
39/QĐ-VPUB 22/03/2017 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
38/QĐ-VPUB 16/03/2017 Phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ
14/QĐ-VPUB 10/02/2017 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
52/QĐ-VPUB 03/05/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ
11/2016/QĐ-UBND 12/04/2016 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Cần Thơ
07/2016/QĐ-UBND 26/02/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố
3355/QĐ-UBND 11/11/2015 Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập