Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 07:06:55 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
  Cải cách hành chính  
Kết quả kiểm tra thực hiện CCHC đợt 1 năm 2018 tại Văn phòng
Sau đợt kiểm tra ngày 06/6 và 07/6/2018, Đoàn Kiểm tra CCHC được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-VPUB ngày 02/3/2018 đã ban hành Thông báo số 178/TB-VPUB ngày 15/06/2018 về kết quả kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính đợt 1 năm 2018 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Kiểm tra đợt 1 công tác CCHC, bảo vệ BMNN và các nhiệm vụ theo chương trình giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018
Ngày 06/6 và 07/6/2018, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính của Văn phòng UBND thành phố phối hợp cùng Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước và Ban Thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính đợt 1 và các nội dung có liên quan như công tác thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý hồ sơ lưu trữ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nhiệm vụ theo Chương trình giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân năm 2017
Thực hiện Báo cáo số 14/BC-SNV ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Sở Nội vụ về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp năm 2017, Văn phòng UBND thành phố công khai kết quả khảo sát của Văn phòng năm 2017, cụ thể như sau:

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 4 năm 2018
100% quy trình của UBND thành phố được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định (không có hồ sơ trễ hạn); 98,8% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 0,24% văn bản sai sót về kỹ thuật nghiệp vụ (lỗi tệp, lỗi nội dung văn bản, sao chụp thiếu trang, phát hành sai địa chỉ…) theo phản hồi của khách hàng.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 3 năm 2018
100% quy trình của UBND thành phố được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định (không có hồ sơ trễ hạn); 98,8% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 0% văn bản sai sót về kỹ thuật nghiệp vụ (lỗi tệp, lỗi nội dung văn bản, sao chụp thiếu trang, phát hành sai địa chỉ…) theo phản hồi của khách hàng.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2018
100% quy trình của UBND thành phố được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định (không có hồ sơ trễ hạn); 98,78% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 0,2% văn bản sai sót về kỹ thuật nghiệp vụ (lỗi tệp, lỗi nội dung văn bản, sao chụp thiếu trang, phát hành sai địa chỉ…) theo phản hồi của khách hàng.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 01 năm 2018
94% quy trình của UBND thành phố được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định (06 hồ sơ trễ hạn); 99,5% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 0,0% văn bản sai sót về kỹ thuật nghiệp vụ (lỗi tệp, lỗi nội dung văn bản, sao chụp thiếu trang, phát hành sai địa chỉ…) theo phản hồi của khách hàng.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2017
98,96% quy trình của UBND thành phố được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định (01 hồ sơ trễ hạn); 97,68% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 0,03% văn bản sai sót về kỹ thuật nghiệp vụ (lỗi tệp, lỗi nội dung văn bản, sao chụp thiếu trang, phát hành sai địa chỉ…) theo phản hồi của khách hàng.

Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2017
100% quy trình của UBND thành phố được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 96,08% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xử lý đúng quy trình và thời gian quy định; 0,06% văn bản sai sót về kỹ thuật nghiệp vụ (lỗi tệp, lỗi nội dung văn bản, sao chụp thiếu trang, phát hành sai địa chỉ…) theo phản hồi của khách hàng.

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong năm 2017 Văn phòng UBND thành phố đã đạt được kết quả như sau:

Các tin đã đưa
  Kết quả đánh giá nội bộ đợt 2 năm 2017  (15/12/2017)
  Kết quả kiểm tra đợt 2 công tác cải cách hành chính tại Văn phòng  (11/12/2017)
  Kiểm tra đợt 2 công tác cải cách hành chính tại Văn phòng  (24/11/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2017  (19/11/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 9 năm 2017  (28/10/2017)
  Kết quả kiểm tra đợt 1 công tác cải cách hành chính tại Văn phòng  (27/09/2017)
  Đánh giá nội bộ đợt 2 năm 2017  (23/09/2017)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 8 năm 2017  (23/09/2017)
  Kiểm tra đợt 1 công tác cải cách hành chính tại Văn phòng  (02/09/2017)
  Chỉ đạo thực hiện công tác ISO  (23/08/2017)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập