Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Chủ Nhật, 28/05/2023 05:35:00 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Văn bản về Phòng, chống tham nhũng Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
116/BC-VPUB 25/10/2022 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
30/BC-VPUB 07/03/2022 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2022
173/BC-VPUB 08/12/2021 Báo cáo Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021
130/BC-VPUB 10/09/2021 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2021
70/BC-VPUB 08/06/2021 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2021
32/BC-VPUB 03/03/2021 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021
145/BC-VPUB 02/12/2020 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV/2020 và năm 2020
122/BC-VPUB 22/10/2020 Về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
110/BC-VPUB 14/09/2020 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2020
107/BC-VPUB 07/09/2020 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020
99/BC-VPUB 19/08/2020 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 8 năm 2020
75/BC-VPUB 18/06/2020 Báo cáo Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2020
69/BC-VPUB 09/06/2020 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
57/BC-VPUB 18/05/2020 Về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
5/KH-VPUB 10/02/2020 Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Kênh thông tin khác