Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Sáu, 27/05/2022 06:31:41 CH Chủ đề năm 2022 “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Sổ tay chất lượng (ban hành ngày 28/04/2016) Đóng
In Ấn
Quy trình của QM (ban hành ngày 28/04/2016) Đóng

  

STT

Nội dung

1

  BM 01 (QT 01-VP) - Danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ hiện hành
  BM 02 (QT 02-VP) - Sổ phân phối tài liệu
  BM 03 (QT 03-VP) - Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài hiện hành

2

02-VP: Kiểm soát hồ sơ

  BM 01 (QT 02-VP) - Danh mục hồ sơ
  BM 02 (QT 02-VP) - Phiếu mượn hồ sơ
  BM 03 (QT 02-VP) - Biên bản hủy hồ sơ

3

03-VP: Đánh giá nội bộ

  BM 01 (QT 03-VP) - Chương trình đánh giá nội bộ
  BM 02 (QT 03-VP) - Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá
  BM 03 (QT 03-VP) -  Báo cáo sự không phù hợp
  BM 04 (QT 03-VP) - Các điểm lưu ý
  BM 05 (QT 03-VP) - Báo cáo đánh giá

4

04-VP: Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

  BM 01 (QT 04-VP) - Báo cáo sự không phù hợp
  BM 02 (QT 04-VP) - Theo dõi sự không phù hợp

5

05-VP: Hành động khắc phục

  BM 01 (QT 05-VP) - Yêu cầu hành động khắc phục
  BM 02 (QT 05-VP) - Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng

6

06-VP: Hành động phòng ngừa

  BM 01 (QT 06-VP) - Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa

7

07-VP: Xem xét của lãnh đạo
  BM 01 (QT 07-VP) - Thông báo triệu tập họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống QLCL
  BM 02 (QT 07-VP) - Báo cáo tình hình thực hiện hệ thống QLCL
  BM 03 (QT 07-VP) - Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo về hệ thống QLCL
 
In Ấn
Kênh thông tin khác