Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Sáu, 27/05/2016 03:19:22 CH   Tìm Kiếm
Danh mục quy trình ISO 9001:2008 của Phòng Nội chính - Pháp chế Đóng

TT

Tên quy trình

Lĩnh vực

Thời gian xử lý tại VP

Ký hiệu

Cơ quan trình

Chuyên viên phụ trách

 

Phòng Nội chính – Pháp chế

1

Cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Bổ trợ tư pháp

07

01-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

2

Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập thành Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh

Bổ trợ tư pháp

10

02-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

3

Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp.

Bổ trợ tư pháp

07

03-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

4

Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp.

Bổ trợ tư pháp

07

04-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

5

Cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

Bổ trợ tư pháp

12

05-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

6

Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp.

Bổ trợ tư pháp

10

06-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

7

Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.

Bổ trợ tư pháp

15

07-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

8

Bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý.

Bổ trợ tư pháp

07

08-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

9

Miễm nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.

Bổ trợ tư pháp

07

09-NCPC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

10

Thành lập ấp thuộc các xã, thị trấn.

Địa giới hành chính

20

10-NCPC

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Xuân Diện

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Hành chính tư pháp

05

11-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

12

Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển giao hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Hành chính tư pháp

10

12-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

13

Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển giao hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Hành chính tư pháp

05

13-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

14

Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển giao hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Hành chính tư pháp

05

14-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

15

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh).

Nuôi con nuôi

15

15-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

16

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh).

Nuôi con nuôi

15

16-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

17

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Nuôi con nuôi

05

17-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

18

Đăng ký nuôi con nuôi của người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

Nuôi con nuôi

15

18-NCPC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

19

Nâng ngạch và nâng lương Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Lao động, tiền lương, tiền công

07

19-NCPC

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Xuân Diện

20

Bổ nhiệm và chuyển ngạch lương chuyên viên chính và tương đương.

Lao động, tiền lương, tiền công

05

20-NCPC

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Xuân Diện

21

Nâng bậc lương thường xuyên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Lao động, tiền lương, tiền công

05

21-NCPC

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Xuân Diện

22

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

Thanh tra

10

22-NCPC

Thanh tra thành phố

Lê Phước Lợi

23

Giải quyết khiếu nại lần hai.

Thanh tra

10

23-NCPC

Thanh tra thành phố

Lê Phước Lợi

24

Giải quyết tố cáo.

Thanh tra

10

24-NCPC

Thanh tra thành phố, các sở có liên quan

Lê Phước Lợi

25

Thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Tổ chức cơ quan nhà nước

20

25-NCPC

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Xuân Diện

26

Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện.

Xây dựng chính quyền địa phương

05

26-NCPC

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Xuân Diện

27

Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện.

Xây dựng chính quyền địa phương

07

27-NCPC

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Xuân Diện

28

Xử phạt vi phạm hành chính.

Xử lý hành chính

05

28-NCPC

Các đơn vị

Võ Chí Xinh

29

Đưa vào cơ sở giáo dục.

Xử lý hành chính

07

29-NCPC

Công an thành phố

Nguyễn Ngọc Quang

30

Tịch thu tài sản không người nhận.

Xử lý hành chính

07

30-NCPC

Công an thành phố; UBND quận, huyện

Nguyễn Ngọc Quang

31

Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC hủy bỏ hoặc bãi bỏ

Kiểm soát thủ tục hành chính

10

 31-NCPC

Sở Tư pháp

Đặng Thái Sơn

In Ấn
Kênh thông tin khác