Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:48:00 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Danh mục quy trình ISO 9001:2008 của Phòng Nội chính Đóng

 

TT

Tên quy trình

Lĩnh vực

Thời gian xử lý tại VP

Ký hiệu

Cơ quan trình

Chuyên viên phụ trách

 

Phòng Nội chính (29 quy trình)

1

Cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Bổ trợ tư pháp

07

01-NC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

2

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

15

03-NC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

3

Sáp nhập Văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

15

04-NC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

4

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

15

05-NC

Sở Tư pháp

Nguyễn Hoàng Hận

5

Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

07

06-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

6

Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

07

07-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

7

Cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Bổ trợ tư pháp

12

08-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

8

Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Bổ trợ tư pháp

10

09-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

9

Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

Bổ trợ tư pháp

15

10-NC

Sở Nội vụ

Lê Hửu Phước

10

Bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý

Bổ trợ tư pháp

07

11-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

11

Miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý

Bổ trợ tư pháp

07

12-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

12

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

Bổ trợ tư pháp

05

13-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

13

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

Bổ trợ tư pháp

05

14-NC

Sở Tư pháp

Lê Hửu Phước

14

Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển giao hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Tư pháp

10

15-NC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

15

Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển giao hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Tư pháp

05

16-NC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

16

Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển giao hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Tư pháp

05

17-NC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

17

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nuôi con nuôi

03

18-NC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

18

Đăng ký nuôi con nuôi của người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam

Nuôi con nuôi

15

19-NC

Sở Tư pháp

Võ Chí Xinh

19

Bổ nhiệm và chuyển ngạch lương chuyên viên chính và tương đương

Lao động, tiền lương, tiền công

05

20-NC

Sở Nội vụ

Võ Chí Xinh

20

Nâng bậc lương thường xuyên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Lao động, tiền lương, tiền công

05

21-NC

Sở Nội vụ

Võ Chí Xinh

21

Thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

Tổ chức cơ quan nhà nước

20

22-NC

Sở Nội vụ

Đặng Thái Sơn

22

Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện

Xây dựng chính quyền địa phương

05

23-NC

Sở Nội vụ

Võ Chí Xinh

23

Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

Xây dựng chính quyền địa phương

07

24-NC

Sở Nội vụ

Võ Chí Xinh

24

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Khiếu nại

10

25-NC

Thanh tra TP và các sở có liên quan

Dương Võ Nhật Minh

25

Giải quyết khiếu nại lần hai

Khiếu nại

10

26-NC

Thanh tra TP và các sở có liên quan

Dương Võ Nhật Minh

26

Giải quyết tố cáo

Tố cáo

10

27-NC

Thanh tra TP và các sở có liên quan

Dương Võ Nhật Minh

27

Xử phạt vi phạm hành chính

Xử lý hành chính

07

28-NC

Các đơn vị

Võ Chí Xinh

28

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không người nhận trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xử lý hành chính

07

30-NC

Công an Thành phố

Dương Võ Nhật Minh

 

In Ấn
Kênh thông tin khác